Declarație de confidentialitate

Declarația de confidențialitate a firmei Duijndam Works

 1. Introducere

Duijndam Works este activă în domeniul ocupării unui loc de muncă și al plasării forței de muncă și în acest context prelucrează date cu caracter personal. Atunci când ne furnizați date personale în calitate de vizitator al site-ului web, candidat, angajat sau client, noi vom trata aceste date cu grijă și cu siguranță. Desigur noi respectăm Regulamentul general privind protecția datelor personale și alte reglementări aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

În această declarație de confidențialitate vă explicăm ce date cu caracter personal colectăm și prelucrăm, precum și în ce scopuri și pe ce bază facem acest lucru. De asemenea vă explicăm cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal, dacă comunicăm aceste date terților, cum sunt protejate datele dvs. cu caracter personal și cum puteți lua legătura cu noi.

 1. Responsabil

Această declarație de confidențialitate este aplicabilă pentru:

– societatea cu răspundere limitată Duijndam Personeelsdiensten B.V., cu sediul social și sediul principal de activitate la adresa (2676 LV) Maasdijk, aan Honderdland 241;

– societatea cu răspundere limitată Uitzendbureau Karel Duijndam B.V., cu sediul social și sediul principal de activitate la adresa (2676 LV) Maasdijk, aan Honderdland 241;

– societatea cu răspundere limitată Duijndam Flex B.V., cu sediul social și sediul principal de activitate la adresa (2676 LV) Maasdijk, aan Honderdland 241;

– societatea cu răspundere limitată Duijndam International sp. z o.o., cu sediul social și sediul principal de activitate la adresa (45-064) Opole, str. Kołłątaja 3/2, Polonia;

– societatea cu răspundere limitată Duijndam Works s.r.o., cu sediul social și sediul principal de activitate la adresa (943 01) Štúrovo, str. Hasičská 13A, Slovakia.

Fiecare dintre aceste societăți va fi denumită de acum înainte într-o astfel de declarație de confidențialitate drept Duijndam Works, noi sau al nostru/a noastră.

Duijndam Works prelucrează datele dvs. cu caracter personal și stabilește scopul și mijloacele pentru această prelucrare. Astfel, Duijndam Works este calificată drept Responsabilă pentru prelucrarea datelor în sensul GDPR (Regulament general privind protecția datelor cu caracter personal).

 1. Vizitați site-ul web

La fel ca multe alte site-uri web, site-ul nostru web folosește cookie-uri pentru a colecta anumite informații (tehnice) despre vizitatori, cum ar fi adresa IP a aparatului dvs. și data și ora vizitei dvs. Aceste date sunt colectate într-o formă care nu poate fi convertită până la o anumită persoană, dar ele sunt necesare pentru buna funcționare și management-ul site-ului. Unele dintre aceste cookie-uri sunt plasate de servicii terțe. În momentul de față nu folosim cookie-uri care necesită acordul dvs.

Pentru mai multe informații despre cookie-urile de pe site-ul nostru, fac referință la declarația cu privire la cookie care poate fi găsită și pe site-ul nostru.

Site-ul nostru web poate conține referințe și/sau hyperlinkuri (succesiune de legături) către unul sau mai multe site-uri web ale terților. Această declarație de confidențialitate nu este aplicabilă pentru aceste site-uri web. Vă recomandăm să citiți declarația de confidențialitate a acestor terți, astfel încât să știți cum ei vă tratează datele dvs. personale.

 1. De ce colectăm date personale?

Colectăm și prelucrăm datele dvs. personale pentru executarea serviciilor noastre, cum ar fi: angajare temporară și detașare, recrutare și selecție, coaching pentru locuri de muncă, consultanță în resurse umane, strategia cu privire la absența de la locul de muncă pentru cauză de boală, managementul personalului, outplacement și administrarea procesului de salarizare.

Mai precis, noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal:

 • să vă putem face oferte și/sau să vă oferim informații cu privire la serviciile noastre și să le adaptăm mai bine dorințelor și calităților dvs.;
 • să vă abordăm pentru oferte comerciale, buletine informative și activități de promovare care ar putea fi interesante pentru dvs., numai în cazul în care v-ați înregistrat pentru acestea (opt-in);
 • să vă puteți evalua aptitudinea și disponibilitatea cu privire la medierea pentru o muncă permanentă sau temporară sau o misiune, unde se pot folosi de asemenea și rezultatele testelor, verificările referințelor (fie prin implicarea unor terți sau fără implicarea acestora) etc.;
 • să putem încheia cu dvs. o relație de angajat sau de personal/intermediere și să menținem această relație și să executăm o administrație relevantă în acest scop;
 • să ne îndeplinim obligațiile de reintegrare și să ajutăm persoanele aflate într-o poziție (mai) dificilă față de piața muncii astfel încât să-și găsească de lucru;
 • pentru a putea înregistra o misiune în cadrul unui contract cu dvs. și pentru a menține și respecta acest contract;
 • pentru a promova dezvoltarea dvs. personală și disponibilitatea dvs. de angajare, inclusiv formare, educație și testare;
 • în scopuri de management, inclusiv informații cu privire la management, realizarea de controale interne, securitatea în timpul muncii și efectuarea mai multor examinări profesionale ”audit” și verificări financiare ”audit financiar”;
 • în scopuri cu privire la calitate așa cum este certificarea;
 • pentru a solicita subvenții, reduceri de prime etc.;
 • dacă am încheiat cu dvs. o relație de angajat sau de personal/intermediere cu privire la respectarea legislației și reglementărilor respective, printre care se numără, dar fără a se limita numai la identificare, legile muncii, legile fiscale și de securitate socială, combaterea fraudei și legile naționale și internaționale cu privire la sancțiuni.

Noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru unul sau mai multe dintre următoarele motive:

 • Sunt necesare pentru încheierea și executarea unui contract
 • Sunt necesare pentru protejarea intereselor legitime (dacă este cazul, veți fi informat mai târziu despre ce interes legitim este vorba)
 • Sunt necesare pentru respectarea unei obligații legale care revine societății Duijndam Works.
 • Consimțământul dumneavoastră (dacă este necesar)

Nu sunteți obligat să ne furnizați datele dvs. personale. Dacă nu ne împărtășiți (anumite) date cu caracter personal, aceasta poate rezulta în imposibilitatea noastră de a încheia cu dvs. un contract sau de a vă putea oferi un serviciu bun. Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat și nici pentru crearea de profiluri.

 1. Ce date colectăm de la dvs.?

Dvs. sunteți singurul responsabil pentru corectitudinea și relevanța datelor pe care le furnizați.

În măsura în care este relevant și necesar, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal ale candidaților și angajaților: datele personale obligatorii (nume, adresă, loc de reședință), adresa de    e-mail, număr de telefon, naționalitate, data și locul nașterii, sex, curriculum vitae (CV ), experiență de muncă, mărimi de îmbrăcăminte pentru îmbrăcămintea de lucru, număr de cont bancar, număr de poliță sau de client al companiei de asigurare medicală, date cu privire la educație și formare, (copie) certificate, referințe, (copie) fotografie pașaport, (copie) act de identitate , număr BSN, (copie) permis de muncă, (copie) contract de muncă, (copie) permis de ședere, (copie) VAR (declarație de liber profesionist), înălțimea dumneavoastră, eventuale alergii și/sau teama de locurile înalte (acrofobie), informații cu privire la disponibilitatea și concediul dvs., alte informații care sunt importante în contextul evaluării capacităților dvs. drept candidat sau angajat, alte date care au legătură cu înregistrarea personalului, salariului și absențelor de la locul de muncă din cauză de boală, datele pe care dvs. le furnizați din proprie inițiativă și celelalte date pentru care prelucrarea lor se face pe baza solicitată sau necesară potrivit legii.

Următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate de la clienți și relații de afaceri: date (de afaceri) obligatorii (nume, adresă, loc de activitate/reședință), adresa de e-mail, date pentru menținerea relației, datele de contact și cele cu privire la funcție.

 1. Terți

Noi putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal clienților și relațiilor (potențiale), furnizorilor (de exemplu instituții de învățământ/formare profesională), autorităților de audit, instituțiilor guvernamentale, subcontractanților și companiilor și/sau persoanelor pe care le-am angajat pentru a îndeplini anumite sarcini sau servicii. Noi vom face acest lucru numai în cazul în care  acest lucru este necesar pentru implementarea scopurilor menționate în această declarație de confidențialitate. De asemenea noi putem transmite datele dvs. unor terți în cazul în care noi suntem îndreptățiți sau obligați să facem acest lucru pe baza legilor și/sau reglementărilor aplicabile, a unui ordin judecătoresc sau a unei hotărâri judecătorești, dacă acest lucru este făcut în beneficiul unui interes legitim, sau dacă am obținut permisiunea dvs. de a face acest lucru. Noi facem acorduri contractuale cu acești terți cu privire la prelucrarea și protecția datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care persoana terță/terțul respectiv este de asemenea calificată drept operator în conformitate cu GDPR (Regulamentul general privind prelucrarea datelor cu caracter personal).

Datele dvs. personale pot fi transferate și în afara Olandei. Acest lucru va avea loc numai în cazul în care țara în cauză oferă un nivel adecvat de protecție pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și dacă transferul datelor este necesar sau obligatoriu și dacă unul dintre motivele de prelucrare menționate în prezentul contract oferă posibilitatea de a face acest lucru. Acolo unde va fi cazul vă vom oferi informații suplimentare.

 1. Date personale speciale

Noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal speciale numai în cazul în care acest lucru este necesar pentru a satisface obligațiile noastre legale, în măsura în care ați acordat în mod expres permisiunea dvs. pentru acest lucru sau în măsura în care acest lucru este permis într-o altă manieră sau în conformitate cu legea.

 1. Cât timp se păstrează datele dvs. personale ?

Noi păstrăm datele dvs. cu caracter personal doar atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care acestea au fost colectate și prelucrate și respectăm legile și reglementările aplicabile. Periodic, vom verifica dacă mai este necesară păstrarea datelor dvs. cu caracter personal.

În orice caz, sunt valabile următoarele perioade de păstrare:

 • Datele cu caracter personal ale (foștilor) angajați vor fi radiate în cel mult 2 ani de la încetarea contractului de angajare, cu excepția cazului în care noi suntem obligați prin lege să păstrăm anumite date personale pentru o perioadă mai lungă de timp.
 • Declarațiile de impozit pe salariu și copia actului de identitate se păstrează prin lege timp de 5 ani de la încetarea contractului de muncă.
 • Datele cu privire la administrarea procesului de salarizare si alte date fiscale (”date de bază”) se păstrează prin lege cel putin 7 ani de la încetarea contractului de muncă.
 • Datele personale ale solicitanților vor fi păstrate maximum 1 an cu acordul solicitantului. Fără acordul solicitantului, datele cu caracter personal ale acestuia vor fi radiate în termen de 4 săptămâni de la încheierea procedurii de aplicare pentru un loc de muncă. Datele cuprinse în procedura de aplicare pentru un loc de muncă ale unui angajat vor fi păstrate maximum 1 an de la angajare.
 1. Protejare și confidențialitate

Noi considerăm că este important ca datele dvs. cu caracter personal să fie bine protejate. Prin urmare, noi luăm măsuri de precauție corespunzătoare pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii sau a oricărei forme de prelucrare ilegală și, de asemenea, solicităm și terților care posedă sau prelucrează datele dvs. cu caracter personal să facă același lucru, indiferent dacă această prelucrare are loc în Olanda sau în altă parte. Aceste măsuri includ atât măsuri tehnice, cât și organizatorice. În cazul măsurilor tehnice ne referim la protecția fizică și prin folosirea parolei. În cazul măsurilor organizatorice ne referim, de exemplu, la limitarea accesului numai pentru personalul calificat care are o obligație de confidențialitate. Măsurile luate garantează un nivel adecvat de protecție și aceasta ținând cont de riscurile prelucrării și de natura datelor care trebuie protejate.

 1. Drepturile dvs.

Dvs. aveți dreptul de a consulta datele cu caracter personal pe care le deținem și de a ne solicita să indicăm ce (categorii de) date cu caracter personal prelucrăm, în ce scopuri facem acest lucru, din ce sursă provin aceste date cu caracter personal și ce perioade de păstrare folosim. De asemenea, ne puteți solicita să corectăm, să revizuim și/sau să radiem complet datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat. Dacă prelucrarea se bazează pe acordarea consimțământul dvs. aveți dreptul să vă retrageți acest consimțământ în orice moment, iar prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal va fi apoi întreruptă. Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta cu nimic prelucrarea care a avut loc deja. De asemenea aveți dreptul de a solicita informații cu privire la transferul (exportul) datelor dvs. cu caracter personal pe care noi le deținem, să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și să solicitați o restricție a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

Dacă doriți să va folosiți de unul dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să trimiteți un e-mail la privacy@duijndamworks.nl sau să trimiteți o scrisoare societății Duijndam Works, Honderdland 241, 2676 LV Maasdijk. Noi vă vom informa cu privire la această cerere în termen de 1 (una) lună. În cererea dvs. trebuie să precizați în baza cărui motiv ați depus această cerere și trebuie să furnizați suficiente informații pe baza cărora noi să vă putem verifica identitatea.

În unele cazuri noi vă putem refuza solicitările dvs. În acest caz veți fi informat cu privire la acest lucru și vom preciza și motivul legal care face posibilă refuzarea cererii dvs. Acest lucru se poate datora, printre altele, unor obligații legale care ne revin sau naturii excesive sau irezonabile a uneia sau mai multor solicitări.

 1. Întrebări, comentarii și reclamații

Dacă aveți întrebări, comentarii sau reclamații cu privire la această declarație de confidențialitate sau la modul în care păstrăm datele dvs. cu caracter personal, atunci le puteți face cunoscute prin intermediul unui e-mail trimis la: privacy@duijndamworks.nl. De asemenea, puteți trimite și o scrisoare la societatea Duijndam Works, Honderdland 241, 2676 LV Maasdijk. Noi facem tot posibilul să vă răspundem în termen de 1(una) lună din momentul primirii întrebării, comentariilor sau reclamației dvs.

Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe care noi o facem, puteți de asemenea depune și o plângere la GDPR (Regulament general privind protecția datelor cu caracter personal).

Dacă apare (sau este suspectată) o divulgare a acestor date secrete (”data leak”), vă solicităm să faceți cunoscut imediat acest lucru prin intermediul datelor noastre de contact sus-menționate.

 1. Modificări ale declarației de confidențialitate și altele

Noi putem modifica declarația de confidențialitate prin publicarea unei versiuni actualizate pe site. Noi vă recomandăm să vizualizați în mod regulat declarația de confidențialitate pentru a fi la curent cu strategia actuală cu privire la datele cu caracter personal. Niciuna dintre prevederile acestei declarații de confidențialitate nu are scopul de a crea vreo obligație sau contract între noi și persoana respectivă. Legislația olandeză se aplică prevederilor acestei declarații de confidențialitate și tuturor litigiilor care decurg din ea.

Wateringen, 30 noiembrie 2021

 

Scroll to Top